Op 1 November 2011 herzien

Wees u ervan bewust dat de volledige inhoud van deze website alleen beschikbaar in het Engels zijn. Alleen deze overeenkomst van de Website is beschikbaar in meerdere talen.

Deze Website bevat seksueel-georiënteerde inhoud voor volwassenen die visuele beelden en verbale beschrijvingen van naakte volwassenen, volwassenen die betrokken zijn bij seksuele handelingen, en andere audio- en visuele materiaal van een seksueel-expliciete aard kan bevatten. Door het invoeren van deze website www.bbwfacesitting.com heb ik gelezen in zijn geheel, begrijpen en akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst van de Website hieronder.

WEBSITE OVEREENKOMST

De volgende schetst de specifieke bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst van de Website (hierna te noemen "Overeenkomst") tussen BBW Entertainment en u de abonnee.

OVEREENKOMST DEFINITIES

 1. "BBW Entertainment", "onze", "ons" en "wij" verwijzen naar ons, BBW Entertainment, de site-eigenaar, operator en content provider.
 2. "Abonnee", "U","uw", "mijn" en "I" verwijzen naar u de abonnee.
 3. "Website" verwijst naar de website en haar inhoud gelegen op de URL www.bbwfacesitting.com.
 4. "Inhoud" en "Inhoud" verwijst naar elke foto, video, tape, film, audio, grafische voorstellingen of ieder digitale media nu bekend of later ontwikkeld, etc. (dat wil zeggen, .jpg, .gif, .png, .tif, .wmv, .mov, .mpg, .avi, .swf, .flv, F4V-, .mp3, .mp4, .aiff, .rm, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pptx, .pdf, etc.) ofwel in deze website opgeslagen beschikbaar zijn als downloadbare content of die de anatomie van de website zelf maakt.

ABONNEMENT VOORWAARDEN

 1. Abonnementskosten worden niet terugbetaald.
 2. Terugkerende abonnementen zal worden rebilled om de dertig (30) dagen tot geannuleerd.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de abonnee aan haar/haar abonnement beheren.

ABONNEMENT MISBRUIK

 1. Abonnement misbruik zal niet getolereerd worden. Wij controleren gebruikersnaam aanmeldingen, IP-adressen, enz. Niet delen, lening, handel, geven, verkopen, openbaar of particulier geven uw gebruikersnaam/wachtwoord met iedereen. Als u uw abonnement onmiddellijk zal worden beëindigd en zal niet een restitutie worden verleend. Daarnaast u zal zitten blacklisted door CCBill en u zult niet langer kunnen abonneren op deze website of enige andere website die gebruikmaakt van CCBill, LLC als hun aangewezen leverancier van de E-ticket, Payment Processor en Access Management Provider.
 2. Het gebruik van downloadversnellers is verboden.
 3. BBW Entertainment behoudt zich het recht te beëindigen van een abonnement het vermoedt van frauduleuze activiteiten of om in strijd met deze overeenkomst zonder restitutie.
 4. BBW Entertainment behoudt zich het recht om te weigeren van toekomstige diensten aan iedereen in schending van deze overeenkomst.

COPYRIGHT DISCLAIMER

 1. BBW Entertainment behoudt alle toepasselijke copyrights van het ontwerp van deze website. Behalve zoals hierin vermeld, geen van de farmaceutische of andere inhoud van BBW Entertainment kan worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, weergegeven, geplaatst of verzonden in enige vorm of op enige wijze, geheel of gedeeltelijk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, opname, elektronisch, mechanisch, fotokopieën, of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BBW Entertainment, eigenaar van het auteursrecht. U kunt niet deelnemen aan de overdracht of verkoop van afgeleide werken van maken, of op enigerlei wijze te exploiteren in geheel of gedeeltelijk een merkgebonden of andere inhoud van BBW Entertainment.

PRIVACY BELEID

 1. Alle door ons verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt om contact met de betrokken persoon of personen ten opzichte van hun onderzoek. De enige informatie die verzameld is dat door u verstrekte informatie door de client.
 2. Op elk gewenst moment kunt u contact met ons op via e-mail en verzoeken dat een informatie contact we hebben op record worden verwijderd en zullen wij onmiddellijk doen dienovereenkomstig. Op elke tijd alstublieft gerust contact met ons om te controleren of de verstrekte informatie we hebben juist is, of uw contact informatie bij te werken. Op geen enkel moment zullen BBW Entertainment ooit een clientinformatie delen met een derde partij. Wij respecteren uw privacy oprecht en dienovereenkomstig verstrekte informatie zal behandelen. Neem contact op met ons allen tijde met betrekking tot onze Privacy Policy.
 3. Deze website bevat links naar andere websites. Wees u ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy praktijken van deze andere websites zijn. We moedigen onze gebruikers bewust te zijn wanneer zij onze site verlaten en om de privacyverklaringen van elke andere website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt lezen.
 4. BBW Entertainment is strikt een content provider en op geen enkel moment hebben we toegang tot een van uw credit card informatie. Alle onmiddellijke financiële transacties voor website abonnementen worden verwerkt door CCBill, LLC. Alle credit card transacties met betrekking tot koopwaar worden verwerkt door Netbilling, Inc. Voor meer informatie over hoe de facturering informatie die u verstrekt wordt verwerkt en opgeslagen, bezoek CCBill, LLC en Netbilling, Inc., respectievelijk, voor meer informatie.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. BBW Entertainment gebruikt de meest universeel aanvaard website ontwerp technologieën en praktijken om te voldoen aan de breedste markt mogelijk - wat betekent dat webpagina's weergegeven moet kijken en handelen hetzelfde op meer dan vijfennegentig procent (95%) van alle "Standards Compliant" webbrowsers (d.w.z., Mozilla Firefox versie 3.x+, Apple Safari versie 3.x+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer versie 7.x+etc.) in gebruik op een bepaald moment.
 2. Daarnaast BBW Entertainment kan niet en garandeert niet dat website zal functie/render (display) correct handheld apparaten (mobiele telefoons, pda's, etc.) en abonnees systemen zonder de benodigde plug-ins, add-ons, enz.; (dat wil zeggen Flash Player, JavaScript ingeschakeld/uitgeschakeld, nodig geïnstalleerd codecs, enz.). BBW Entertainment geeft geen garantie dat een bepaalde persoon zal zitten kundig voor toegang tot deze website op een bepaald moment, noch dat personen zullen kunnen bekijken of toegang tot deze website en/of de content(s) op elk gegeven moment toe te schrijven aan omstandigheden niet in de directe besturing van BBW Entertainment, zoals; individuele internet abonnee eigen apparatuur mogelijkheden, beperkingen, internet serviceprovider beperkingen en/of browser software beperkingen. De weergave van deze website kan variëren als gevolg het scala aan webbrowsers, monitoren, display resoluties en internettoegang beschikbaar.
 3. We zullen garanderen website uptime van negenennegentig procent (99%), zullen we niet aansprakelijk voor elke websiteonderbreking buiten de controle van BBW Entertainment, noch enige van haar leveranciers.
 4. BBW Entertainment zal niet aansprakelijk in het geval van een inbreuk op de beveiliging. Ik begrijp dat mijn informatie wordt verwerkt en door 3de partij verwerking en opslag oplossingen (d.w.z. CCBill, LLC opgeslagen). We zullen niet aansprakelijk jegens u voor enige claims voor schadevergoeding die kunnen worden geleden door u, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies of schade van iedere aard.
 5. U zal niet proberen te verstoren of ondermijnen van de beveiliging of integriteit van onze computers, netwerk, servers en leveranciers noch krijgt onbevoegd toegang tot andere accounts.
 6. In het geval de abonnee schending van een van de voorwaarden van deze overeenkomst, zal de abonnee het abonnement onmiddellijk worden beëindigd zonder restitutie. BBW Entertainment is gerechtigd om te herstellen, naast eventuele andere verlichting, redelijke erelonen van advocaten, kosten en kosten die zijn gekoppeld aan dergelijke schending en/of BBW Entertainment's acties af te dwingen haar rechten uit hoofde van deze overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, collectie en geschillen ontstaan in voorbereiding of in dergelijke juridische actie.

Dit schrijven bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen over het onderwerp. Deze overeenkomst vervangt alle vorige versie van deze overeenkomst tussen BBW Entertainment en abonnee. Bij het aanvaarden van deze overeenkomst aanvaardt abonnee eventuele toekomstige herzieningen en/of amendementen op deze overeenkomst. BBW Entertainment behoudt zich het recht deze overeenkomst te wijzigen op elk gewenst moment zoals BBW Entertainment, met of zonder reden goeddunkt.

AANVAARDING VAN DE OVEREENKOMST

Door te klikken op de "ENTER" knop hieronder ik ben met vermelding onder United States Code sectie 28 § 1746 en de sancties van vervolging voor meineed overeenkomstig de wetgeving van de Verenigde Staten dat de af te zien van waar en correct is.
 1. Ik ben meer dan achttien (18) jaar (eenentwintig (21) jaar oud waar 18 niet de leeftijd van meerderheid is) en niet schenden alle wetten in mijn gemeenschap.
 2. Ik zal ben een abonnement op deze website voor mijn eigen privé-gebruik en niet op altijd toestaan dat een derde partij toegang tot deze website of de materialen te bekijken.

Ik heb gelezen, begrijpen, en spreek van mijn eigen vrije wil, hebben het recht en de autoriteit om te gaan met deze overeenkomst en zal rechten zijn hieronder alleen voor rechtmatige doeleinden en Ben het eens om alle van de hierboven genoemde voorwaarden.

Als u vragen over de gebruiksvoorwaarden van deze overeenkomst, deze website of de inhoud ervan hebt, neem dan contact met ons voorafgaand aan het invoeren en/of een abonnement!

Français Deutsch
Yes I Agree - EnterI Do Not Agree - Exit
18 USC § 2257 Compliance Statement
©2000-2015 BBW Entertainment
Safe Labeling.org Restricted to Adults SafeSurf Rated Adults Only